inflate

vt ~ something (with) 1 shinikiza; jaza (upepo). 2 (expand) vimbisha, panua ~d language maneno mazuri yasiyo na maana. 3 (fig) tia moyo/kiburi/tumaini. ~ with pride vimbisha kichwa. 4 (enlarge) ongeza, kuza; fumuka/futuka ~ the currency ongeza fedha katika nchi ili kupandisha bei ya vitu. inflation n 1 kuvimba. 2 kupanda kwa gharama za maisha (kutokana na ongezeko la fedha). 3 (econ) mfumko/mfutuko (wa bei). inflationary adj.