infill

(also infilling) n 1 kujenga majengo ya kujazia. 2 kifusi, vifaa vya kujazia pengo.