infant

n 1 mtoto mchanga/mkembe ~ school shule ya awali/chekechea. ~ mortality n vifo vya watoto wachanga. 2 (leg) mtoto (chini ya miaka 18). 3 (attrib) changa; -a kitoto. infanticide n 1 kosa la uuaji wa mtoto mchanga. 2 uuaji wa watoto wachanga. infantile adj 1 -a kitoto ~ile paralysis polio. 2 -a mwanzoni. infantilism (med) n kuvia. infancy n 1 ukembe. 2 mwanzo; uchanga aviation is no longer in its infancy urukaji hewani umekomaa a nation still in its infancy taifa linaloinukia. 3 (leg) utoto, umri chini ya miaka 18.