inequality

n 1 kutokuwa sawa; tofauti, (ya cheo, utajiri n.k.). 2 (pl) (of surface) kutokuwa tambarare.