ineffective

adj -sio na nguvu uwezo/ ufanisi; hafifu, dhaifu, -siofaa. ineffectiveness n.