induce

vt 1 ~ somebody to do something vuta, shawishi, pembeja. 2 (cause) anzisha, sababisha ~ labour (in child birth) anzisha uchungu. 3 (of electricity) dukiza; toa umeme. inducement n mvuto, kishawishi, kivutio, motisha.