individual

adj 1 -a binafsi. 2 -a mmoja mmoja ~ help msaada wa mtu mmoja mmoja ~ problems matatizo ya binafsi. n 1 mtu binafsi. 2 (colloq) mtu, binadamu. individually adv. individualism n 1 ubinafsi. 2 nadharia ya ubinafsi. individualist n mbinafsi; mfuasi wa nadharia ya ubinafsi. individualistic adj -enye ubinafsi, -a kujipendelea; -a nadharia ya ubinafsi. individuality n 1 nafsi, (tabia, sifa za mtu binafsi). 2 hali ya pekee. 3 (usu pl) individualities n mapendeleo, matakwa ya mtu binafsi. individualize vt 1 bainisha, pambanua. 2 shughulikia kipekee/kimoja kimoja. individualization n.