indistinct

adj si wazi/dhahiri shahiri/ bainifu,-siotambulikana vizuri. indistinctly adv. indistinctness n. indistinguishable adj -sio tafautishika; -siotambulikana; -siobainika; -sioonekana dhahiri.