indicate

vt (fig) onyesha; elekeza; dokeza; ashiria. indication n alama, dalili, ishara. indicative adj 1 -a kuarifu indicative mood hali ya kuarifu. 2 ~indicative of/that -wa dalili, alama ya. indicator n indiketa; kiashirio; dalili, alama.