indeed

adv 1 kweli, hasa, ndiyo, naam. 2 (to intensify) sana I am very glad ~ nimefurahi sana thank you very much ~ asante sana; hasha. 3 (as a comment to show interest, suprise, irony etc) kweli, hasa who is she ~! kweli/hasa yeye ni nani!