indebted

adj ~ to somebody -enye kuwiwa, -enye deni; -a kupaswa kushukuru be ~ wiwa, -wa na deni; paswa kushukuru; fadhiliwa he is ~ to me anawiwa nami. indebtedness n.