increment

n 1 nyongeza. 2 faida, mapato. incremental adj.