inconsumable

adj 1 -sioungua. 2 (in Pol Econ) -siofaa kutumiwa (bila kutengenezwa kwanza).