inconceivable

adj -siowazika; -siofahamika; (colloq) -sioaminika; -a kushangaza.