include

vt -wa pamoja na; tia/weka ndani; -wa na ndani Price is sh. 500/= postage ~d bei ni sh. 500/= pamoja na gharama za posta. inclusion n. inclusive adj. inclusive (of) 1 pamoja na. 2 -ote pamoja inclusive terms (at a hotel etc) gharama ya huduma zote, bei yote (bila kuwa na gharama nyingine k.m. za chakula n.k.). inclusively adv.