inclination

n 1 mwinamo an ~ of the head kuinamisha kichwa an ~ of the body kuinama (kwa kuonyesha heshima) ~ of a roof mwinamo wa kipaa. 2 ~ (to something/to do something) mwelekeo; matakwa, kupenda. 3 (math) mbetuko. incline vt,vi 1 inama; inamisha; inika. 2 (liter) (usu passive) elekeza. 3 (math) betuka. 4 incline to/towards something elekea. n mwinamo; mteremko.