inch

n 1 inchi. 2 kiasi kidogo, chembe. ~ by ~ kidogo kidogo. by ~es kidogo tu the bus missed me by ~es basi lilinikosakosa kidogo tu; kidogokidogo. every ~ kabisa, hasa she is every ~ a doctor ni daktari hasa. within an ~ of karibu sana. not yield an ~ kutokubali hata chembe. vt,vi sogea kidogokidogo.