incest

n kujamiiana kwa maharimu. incestuous adj -a kujamiiana kwa maharimu, -enye kosa la kujamiiana baina ya maharimu.