incertitude

n (formal) wasiwasi, shaka. incessant adj -a kufululiza; -naorudiwa, -siokwisha. ~ly adv.