incalculable

adj 1 -siopimika (kwa kuwa -kubwa au -ingi). 2 -siotabirika. 3 (of a person, character etc) geugeu; -sioaminika.