inbuilt

adj (of feelings qualities etc) -a kuzaliwa nayo; -a kuundwa nayo.