inauthentic

adj isio kweli wala halisi; isioaminika wala kutegemewa. inauthenticity n.