inanimate

adj 1 -fu, -siokuwa na uhai. 2 (spiritless, dull) baridi, -liopooza, chapwa ~ conversation mazungumzo (maneno) yaliyopooza.