inadvertent

adj (formal) -sio -angalifu, -a kupitiwa, -a kughafilika. inadvertently adv. inadvertence n kutokuwa mwangalifu, kupitiwa.