in

in

1 adv part (contrasted with out) 1 ndani ya (used with many vv) come ~ ingia. give ~ salimu amri. 2 be ~ -wa nyumbani; fika, wasili is the train ~ yet? garimoshi limefika? (of crops) vunwa; patikana mangoes are ~ now embe zinapatikana sasa; ingia the new fashion is ~ mtindo mpya umeingia the new Director is ~ power mkurungezi mpya ameshika madaraka/ameingia kwenye madaraka. 3 be ~ for something patikana na jambo baya; -wa tayari kufanya jambo, pata. have it ~ on something taka kulipiza kisasi. be ~ on something (colloq) husika kwenye shirika, -wa na sehemu/fungu kwenye jambo/kitu. day ~, day out; week ~, week out; year ~, year out siku nenda rudi, kila siku, mara nyingi. ~ and out kuingia na kutoka mara kwa mara. be (well) ~ with somebody patana na, -wa katika hali ya urafiki na, elewana na mtu. 4 (preceding a n). an ~-patient n mgonjwa aliyelazwa hospitalini.

in

2 prep (for use of/ in/ with many nn and vv) 1 (of place) -ni, katika, kwenye the village ~ which he was born kwenye kijiji alichozaliwa ~ Tanzania Tanzania; children playing ~ the street watoto wanaocheza mtaani ~ school/church/mosque shuleni/kanisani/msikitini. 2 (of direction) kwa ~ this direction kwa upande huu ~ all directions (kwa) pande zote. 3 (indicating direction of motion or activity) ndani ya, katika he put his hands ~ the pockets aliweka mikono yake mifukoni they fell ~love walipendana cut the orange ~ two kata chungwa katika vipande viwili. 4 (of time when) kwenye, mnamo, wakati wa ~ 1990 mnamo mwaka wa 1990, mnamo mwaka 1990 ~ his youth katika ujana wake ~ the morning wakati wa asubuhi. 5 (of time) katika, baada ya ~ the presence of wakati akiwepo I shall be back ~ a short-time nitarudi katika muda mfupi/baada ya muda mfupi. 6 (indicating inclusion) kwenye seven days ~ a month siku saba kwenye mwezi ~ his thirties kwenye miaka ya thelathini. 7 (indication of ratio) kwa one ~ five moja kwa tano. 8 (of dress etc) -wa na/-enye/katika, -liovaa the woman ~ white yule mwanamke mwenye nguo nyeupe ~ uniform katika sare. 9 (indicating physical sorroundings, circumstances etc) go out ~ the rain nenda, toka kwenye mvua sleep ~ the open lala nje/sehemu ya wazi. 10 (indicating state or condition) ~ good order katika hali nzuri ~ a hurry kwa haraka ~ secret kwa siri ~ poverty kwenye/katika umasikini. 11 (indicating form, shape, arrangement) ~ three parts katika sehemu tatu ~ groups katika makundi. 12 (indicating the method of expression, the medium, means, material etc) speaking ~ Kiswahili akisema kwa Kiswahili ~ two colours kwa rangi mbili ~ few words kwa maneno machache. 13 (indicating degree or extent) kwa ~ large quantities kwa kiasi kikubwa ~ great numbers kwa idadi kubwa. all kwa jumla. 14 (indicating identity) you will always have a good friend ~ me nitakuwa rafiki yako siku zote. 15 (indicating relation, reference, respect) ~ every way kwa kila njia young ~ year mdogo kwa miaka weak ~ the head sio na akili, punguani. 16 (indicating occupation, activity etc) he is ~ the army ni askari. 17 ~ camera (leg) faragha; (colloq) kwa siri. ~ that kwa sababu, kwa kuwa. ~ as/so far as kwa kiasi kwamba, kwa vile. ~ itself hasa, katika uhalisi wake. ~ as such/much as adv kwa sababu/ kwa kuwa. 18 ~ for it! patwa, patikana you are ~ for it! umepatikana. be ~ for something fungwa. ~lieu of badala ya. ~ itself yenyewe.

in

3 n (only in) the ~s and (the) outs chama cha kisiasa kilichoshika hatamu na kile kilichoondoka; sehemu tofauti; undani wa jambo.