in loco parentis

adv (Lat) kwa niaba ya, badala ya wazazi.