impure

adj 1 -chafu; -enye najisi; -liochanganywa. 2 -a ashiki, -kware. n unajisi. impurity n uchafu, takataka; najisi.