imprest

n masurufu: fedha anayopewa mtumishi wa umma kutumia kwa kazi maalum.