implosion

n mlipuko kwa ndani. implode vi pasukia/lipukia ndani.