implicit

adj ~ (in) 1 inayojitokeza (bila kutajwa), -liodokezwa. 2 thabiti. ~ belief n imani thabiti. implicitly adv. imply vt (indicate) dokeza, -wa na maana, onyesha bila kutaja.