implicate

vt ~ (in) husisha/ingiza mtu (lawamani/hatarini). implication n 1 kuhusisha/kuingiza lawamani/ hatarini. 2 maana, kidokezi.