implant

vt 1 ~ in tia/kaza/jenga fikira moyoni, tia/kaza ndani imara. 2 (bio) pandikiza, gandamanisha (mnofu au mmea) katika kiumbe kingine. implantation n.