impersonate

vt iga, jifanya (mtu mwingine), jisingizia. impersonation n 1 kuiga/kuigwa. 2 hali ya kuiga. impersonator n.