imperial

adj 1 -a kifalme (hasa wa Kiingereza); -a kibeberu ~ laws sheria za ufalme/kifalme. 2 (grand, magnificent) bora, -kubwa. 3 (of weights and measures) -a Kiingereza ~ measurements vipimo vya Uingereza (k.v. painti, galoni. n 1 kionja mchuzi. 2 kipimo cha ukurasa (63 x 95 cm). imperially adv. imperialism n ubeberu (kiuchumi, kisiasa, kiutamaduni). imperialist n. imperialistic adj. imperious adj 1 -a kuamrisha he is very ~ anajiona; -a sharti. 2 -a haraka sana. imperiously adv. imperiousness n. imperium n dola, ufalme wenye mamlaka makubwa.