impasse

n 1 kichochoro kisichotoka/ kilichofungwa mwishoni. 2 shida kubwa; kipingamizi, kizuizi.