impartial

adj adilifu, -adili; -siopendelea, -enye haki. impartially adv kwa uadilifu, kwa idili. impartiality n uadilifu, idili.