imp

n shetani mdogo, kishetani, pepo mbaya. impish adj -tundu. impishly adv. impishness n.