immune

adj ~ (from/against /to) (from disease) -enye kingamaradhi; (from harm by poison etc.) -sioweza kudhurika kwa sumu n.k.. immunity n 1 (exemption) kinga diplomatic ~ kinga ya kidiplomasia (kuhusu kodi ya forodha, upekuzi n.k.). 2 (from disease) kinga maradhi. immunize vt -pa kingamaradhi; kaga; fanya sugu. immunization n. immunology n. elimu ya kingamaradhi.