immoral

adj 1 -baya, -ovu. 2 -enye tabia mbaya, -sio adilifu; (licentious) fisadi;fasiki/asherati ~ purposes dhamira ya kifisadi/potovu. 3 (of books) chafu. immorality n 1 ubaya, uovu. 2 tabia mbaya, upotovu, ukosefu wa maadili; ufisadi acts of ~ vitendo vya kiovu/kifisadi.