immigrate

vi ~ (to/into) ingia nchi kwa kusudi la kukaa, hamia nchi nyingine. immigrant mhamiaji. immigration n uhamiaji immigration officer ofisa uhamiaji.