immerse

vt ~ (in) 1 chovya; tosa; zamisha; tumbukiza. 2 (occupy fully) shughulisha, zama katika shughuli (mawazo, kitabu n.k.). immersion n 1 mchovyo; mzamo; tumbukio. 2 (occupation) kushughulika, uzamaji katika shughuli (mawazo, kitabu n.k.). immersion heater n kichemshio (cha umeme).