immediacy

n. ~ly adv 1 sasa hivi; papo hapo; moja kwa moja; mara moja. 2 karibu moja kwa moja (conj) mara tu ~ I have the news I will let you know mara nipatapo habari nitakuambia. ~ness n.