immaterial

adj 1 ~ (to) (unimportant) -sio na umuhimu/maana sana, si kitu it is quite ~ haidhuru; haina maana ~ alterations mabadiliko yasio na maana. 2 -sio na mwili, -a pepo, -a roho.