imitate

vt 1 iga, fuatisha, nakili it is advisable to ~ good manners ni bora kuiga tabia njema parrots ~ human speech kasuku huiga sauti ya binadamu. 2 fanana; fananisha na, wa kama a paper was designed to ~ a Bank note karatasi ilisanifiwa ili ifanane na noti ya benki. imitator n mwigaji. imitation n 1 uigaji. 2 mfano, bandia. 3 mwigo imitations of animal cries miigo ya sauti za wanyama. imitative adj -a kuiga; -a kufuatisha. imitativeness n.