imbroglio

n ghasia, machafuko, nazaa, (hasa ya kisiasa au hasira).