imbalance

n kutolingana uzito/nguvu, kutokuwa na urari (k.m. wa hesabu).