imagine

vt 1 (for a mental picture of) waza, fikiria, dhani I can't ~ being a doctor sifikirii kuwa daktari. 2 dhania, kisia, amini I ~ him to be clever namkisia kwamba yu hodari. imaginable adj -a kuweza kufikirika/ kubunika. imaginary adj -a mawazo tu, -a kufikirika, -a kubuni. imagination n 1 ubunifu. 2 wazo, fikra, dhana. imaginative adj bunifu, -enye uwezo wa kufikiri/kubuni; -enye mawazo/fikra nyingi.