illicit

adj haramu; -liyokatazwa ~ trade biashara ya haramu ~ relationship uhusiano usio halali/usioruhusiwa. illicitly adv. illicitness n.