idea

n 1 dhana, wazo, nia I have no ~ sijui, sina habari/wazo lolote. 2 (plan) mpango; azimio; nia, lengo. 3 (opinion) fikira, shauri. 4 (feeling) imani, hisia, jinsi ya kufikiri the young ~ fikira ya kitoto. 5 (conception) kujua, kutambua, utambuzi. put ~s into somebody's head mpe mtu tumaini. 6 (in exclamations): what an ~! haya mambo gani!