ice

ice

1 n 1 barafu. break the ~ (fig) anza kuchangamkiana na mgeni; anza kitu kigumu/nyeti; vunja ukimya cut no ~ (with somebody) -toathiri; -toingia. keep something on ~ weka kwenye friji/jokofu; (fig) weka akiba be skating on thin ~ (fig) tembea mleoleoni, chezea hatari. 2 chakula kitamu kilichogandishwa. cream ~s n malai. 3 (compounds) ~ Age n Enzi ya Barafu. ~ berg n siwa barafu; (fig) mtu baridi. iceboat n mashua barafu. ~ bound adj (of harbours, etc.) -liokingwa na barafu. icebox n sanduku la barafu (la kuwekea chakula). icecap n kilele barafu (k.m. kilele cha mlima wa Kilimanjaro). ice-cream n aiskrimu. ~cube n kipande cha barafu (agh. kilichogandishwa katika friji). ~ fall n poromoko barafu. ~field n uwanda barafu. ~floe n barafu tandavu (inayoelea).~-lolly n shikirimu ya kijiti. ~ man n (US) mtembeza/ muuza barafu. ~pack n mapande ya barafu yaliyotanda juu ya bahari; mfuko wa barafu (agh. hutumika kutuliza homa). ~-show n maonyesho juu ya barafu. icepick n chombo cha kuvunjia barafu. ~rink n uwanja wa ndani wa barafu. ice-skate n kiatu cha kutelezea barafuni.

ice

2 vt,vi 1 fanya kuwa baridi sana. ~d drinks n vinywaji baridi sana. 2 ~ over/up funika, funikwa na barafu;tanda kwa barafu the pond was ~d over bwawa lilifunikwa na barafu. the wings of the aircraft had ~d up mabawa ya eropleni yafunikwa na barafu. 3 funika (agh. keki) kwa sukari unga.